Leerlingenraad

Het is de bedoeling om de lagereschoolkinderen te betrekken bij en in te spelen op ideeën rond regels, afspraken en projecten zowel op klas- als op schoolniveau.
In de lagere school vanaf het derde leerjaar worden bij de aanvang van het schooljaar per klas twee klasafgevaardigden, telkens één jongen en één meisje, verkozen.
Op regelmatige tijdstippen komen de klasafgevaardigden met de directeur en een leerkracht samen om allerhande voorstellen, problemen e.d. te bespreken.