Voornaamste prijzen (onder voorbehoud)

 

 

Warme maaltijd  lagereschoolkinderen

3.00+   0,50 remgeld =  3,50 per dag

Warme maaltijd kleuters

1,85 +   0,50   remgeld = 2,35 per dag

Soep

€  0,35 + € 0,50 remgeld =  €  0,85 per dag

Kleutersoep met beschuit op woensdag

  0,60  

Eigen lunchpakket

€  0,50 remgeld  per dag

Fruitabonnement 'Tutti Frutti'

€ 6 voor 30 schoolweken (facultatief)

Busvervoer bij leeruitstappen

de prijs is afhankelijk van de buskosten

Ingang zwembad

2.00  voor lagereschoolkinderen

 

gratis voor kleuters en 1ste leerjaar
(betaling via de OBC’s)

Bus zwembad (enkel hoofdschool)

Zal nader worden bepaald

 (gratis voor 1ste leerjaar)

Opvang voor- en naschools  

€ 1,00 per halfuur (via O.C.M.W.)

Opvang schoolvrije dagen

3,74 minder dan drie uur (via O.C.M.W.)

 

€ 5,61 tussen drie en zes uur (via O.C.M.W.)

 

€ 11 langer dan zes uur (via O.C.M.W.)

T-shirt bedrukt met schoolembleem

7 (betaling via schoolrekening  )

Turnzak bedrukt met schoolembleem

eerste exeplaar gratis (bij verlies e.d. € 8)

Kleutertasje

eerste exemplaar gratis (bij verlies e.d. € 8)

Fluohesje

eerste exemplaar gratis twv. 5

Schoolsparen (facultatief – 1x/maand)

minimum € 5  (zie 11.3 op blz 29)

OPM: Bij laatkomers na 9 uur kunnen geen warme maaltijden meer besteld worden en  verwachten wij dat de ouders de nodige voorzieningen treffen.

Geraamde maximumbedragen van onderwijsgebonden kosten

* Algemeen :
Het gebeurt heel regelmatig dat het Ouder- en Beschermcomité bijdraagt in de kosten.

* Kleuterafdeling :
Toegangsprijzen voor het zwembad, toneelvoorstellingen e.d. en vervoerskosten voor pedagogisch-didactische uitstappen, schoolreis, kosten bij projecten en feestactiviteiten :  
Kleuters: maximum 50 per schooljaar

* Lagere afdeling :
Toegangsprijzen voor het zwembad, toneelvoorstellingen e.d. en vervoerskosten voor pedagogisch-didactische uitstappen, schoolreis, kosten bij projecten en feestactiviteiten : maximum 95 per schooljaar.
Voor uitstappen mag in de loop van de lagereschoolperiode een bijdrage van ten hoogste 480 gevraagd worden.

Schooltoeslag:

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket.

 

Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober). 

Leeftijd

Bedrag

3 - 5 jaar

Gemiddeld 103,70 euro/jaar

6 - 12 jaar

Gemiddeld 194 euro/jaar

 

Meer informatie :
     https://www.groeipakket.be/