Voornaamste prijzen (onder voorbehoud)

 

 

Warme maaltijd  lagereschoolkinderen

€ 2,90 + €  0,50 remgeld =  € 3,40 per dag

Warme maaltijd kleuters

€ 1,75 + €  0,50   remgeld = € 2,25 per dag

Soep

€  0,35 + € 0,50 remgeld =  €  0,85 per dag

Kleutersoep met beschuit op woensdag

€  0,50  

Eigen lunchpakket

€  0,50 remgeld  per dag

Fruitabonnement 'Tutti Frutti'

€ 6 voor 30 schoolweken (facultatief)

Busvervoer bij leeruitstappen

de prijs is afhankelijk van de buskosten

Ingang zwembad

€ 1,65  voor lagereschoolkinderen

 

gratis voor kleuters en 1ste leerjaar
(betaling via de OBC’s)

Bus zwembad (enkel hoofdschool)

€ 1,75  (gratis voor 1ste leerjaar)

Opvang voor- en naschools  

€ 1,00 per halfuur (via O.C.M.W.)

Opvang schoolvrije dagen

€ 3,75 minder dan drie uur (via O.C.M.W.)

 

€ 5,61 tussen drie en zes uur (via O.C.M.W.)

 

€ 11 langer dan zes uur (via O.C.M.W.)

T-shirt bedrukt met schoolembleem

€ 7 (contante betaling)

Turnzak bedrukt met schoolembleem

eerste exeplaar gratis (bij verlies e.d. € 8)

Kleutertasje

eerste exemplaar gratis (bij verlies e.d. € 8)

Fluohesje

eerste exemplaar gratis (bij verlies e.d. € 5)

Schoolsparen (facultatief – 1x/maand)

minimum € 5  (zie 11.3 op blz 29)

OPM: Bij laatkomers na 9 uur kunnen geen warme maaltijden meer besteld worden en  verwachten wij dat de ouders de nodige voorzieningen treffen.

Geraamde maximumbedragen van onderwijsgebonden kosten

* Algemeen :
Het gebeurt heel regelmatig dat het Ouder- en Beschermcomité bijdraagt in de kosten.

* Kleuterafdeling :
Toegangsprijzen voor het zwembad, toneelvoorstellingen e.d. en vervoerskosten voor pedagogisch-didactische uitstappen, schoolreis, kosten bij projecten en feestactiviteiten :  
Kleuters: maximum € 45 per schooljaar

* Lagere afdeling :
Toegangsprijzen voor het zwembad, toneelvoorstellingen e.d. en vervoerskosten voor pedagogisch-didactische uitstappen, schoolreis, kosten bij projecten en feestactiviteiten : maximum € 85 per schooljaar.
Voor uitstappen mag in de loop van de lagereschoolperiode een bijdrage van ten hoogste € 435 gevraagd worden.

* Schooltoelagen

De school- of studietoelage is een financiële tegemoetkoming om de schoolkosten vanaf de kleuterperiode deels te betalen (b.v. voor kleuters is dit ± € 96,69 per schooljaar, voor lager is dit een minimumtoelage € 108,78 of een volledige toelage van €163,17)

Meer info omtrent schooltoelagen kan men terugvinden via :

Samenlevingsopbouw: tijdens de maand september zal Mevrouw Sahan Muraz enkele malen aanwezig zijn op beide scholen, dit om hulp te bieden bij het invullen van de aanvraag. U kan steeds een afspraak met Muraz maken. (0491/344.132)