herfstvakantie

maandag 29 oktober t.e.m. zondag 04 november 2018
kerstvakantie maandag  24 december 2018 t.e.m. zondag 06 januari 2019
krokusvakantie

maandag 04 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019

paasvakantie

maandag 08 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019

zomervakantie vrijdag  28  juni 2019 (vanaf 12u00)  t.e.m. 01 september 2019

Vrije dagen :
- woensdag 01 mei 2019 (Feest van de arbeid)
- donderdag 30 mei 2019 t.e.m. zondag 02  juni 2019 (Hemelvaart)
- maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)

Facultatieve vakantiedagen :

- donderdag 02 mei 2019
- vrijdag 03 mei 2019                     

Pedagogische studiedagen :
- woensdag 27 september 2017
- woensdag 25 oktober 2017
- woensdag 14 maart 2018Uiteraard kunnen de kinderen op bovenvermelde extra vrije dagen terecht in de voor- en naschoolse opvang. Gelieve hiervoor evenwel tijdig de nodige afspraken met het O.C.M.W. te maken.