herfstvakantie

maandag 30 oktober t.e.m. zondag 05 november 2017
kerstvakantie maandag  25 december 2017 t.e.m. zondag 07 januari 2018
krokusvakantie maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari  2018
paasvakantie maandag 2 april t.e.m. Paasmaandag 16 april 2018
zomervakantie vrijdag 29 juni 2017 (vanaf 12u00)  t.e.m. 31 augustus 2018

Vrije dagen :
- dinsdag 01 mei 2018 (Feest van de arbeid)
- donderdag 10 mei t.e.m. zondag 13  mei  2018
- maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

Facultatieve vakantiedagen :

- maandag 30 april 2018
- woensdag 2 mei 2018
- woensdag 9 mei 2018                     

Pedagogische studiedagen :
- woensdag 27 september 2017
- woensdag 25 oktober 2017
- woensdag 14 maart 2018Uiteraard kunnen de kinderen op bovenvermelde extra vrije dagen terecht in de voor- en naschoolse opvang. Gelieve hiervoor evenwel tijdig de nodige afspraken met het O.C.M.W. te maken.