herfstvakantie

maandag 28 oktober t.e.m. zondag 03 november 2019
kerstvakantie maandag  23 december 2019 t.e.m. zondag 05 januari 2020
krokusvakantie

maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 1 maart 2020

paasvakantie

maandag 06 april 2020 t.e.m. zondag 19 april 2020

zomervakantie woensdag  01  juli 2020  t.e.m. 31 augustus 2019

Vrije dagen :

- maandag 11 november 2019
- vrijdag 01 mei 2020 (Feest van de arbeid)
- donderdag 21 mei 2020 t.e.m. zondag 24 mei 2020 (Hemelvaart)
- maandag 01 juni 2020 (Pinkstermaandag)

Facultatieve vakantiedagen :

- woensdag 20 mei 2020
- dinsdag 02 juni 2020
- woensdag 03 juni 2020

Pedagogische studiedagen :
- woensdag 16 oktober 2019
- woensdag 27 november 2019
- woensdag 18 maart 2020Uiteraard kunnen de kinderen op bovenvermelde extra vrije dagen terecht in de voor- en naschoolse opvang. Gelieve hiervoor evenwel tijdig de nodige afspraken met het O.C.M.W. te maken.