Oudercontacten

Van zodra een leerkracht het nodig acht de ouders te spreken, worden zij schriftelijk en/of telefonisch gecontacteerd. Uiteraard geldt dit evenzeer voor de ouders wanneer zij de leerkracht(en) en/of de directeur wensen te spreken.

Het eerste rapport en de twee  grote rapporten (+ klein rapport voor 1ste/2de/3de leerjaar van 21/02/17)  worden telkens gevolgd door een individueel oudercontact. Het CLB is hierop aanwezig en te contacteren, bij voorbaat na afspraak. Uitnodigingen omtrent oudercontactavonden worden tijdig meegegeven.
Oudercontacten van de lagere afdeling gaan door in de eetzaal, in beide kleuterafdelingen worden de ouders in de klaslokalen ontvangen.

De data van de ouderavonden voor de kleuter- en lagere afdeling :

• dinsdag 24 oktober 2017( enkel voor de lagere afdeling )
• dinsdag 7 november 2017 ( enkel voor beide kleuterafdelingen)
• dinsdag 20 februari 2018( enkel voor de lagere afdeling )
• dinsdag 27 maart 2018 (enkel voor beide kleuterafdelingen)
• dinsdag 12 juni 2018 (enkel voor beide kleuterafdelingen)
• dinsdag 26 juni 2018 (enkel voor de lagere afdeling)

In de loop van het schooljaar gaat i.s.m. het CLB een infoavond i.v.m. de overgang van het zesde leerjaar naar het voortgezet onderwijs door. Op het einde van het schooljaar vindt er in de hoofdschool een contactavond i.v.m. de overgang van de derde kleuterklas  naar het eerste leerjaar plaats.